Disclaimer

Op dit moment wordt de Zorgatlas landelijk in gebruik genomen voor alle zorgkantoorregio’s. In deze aanloopperiode kan informatie over gecontracteerde Wlz-zorg daarom nog niet (volledig) beschikbaar zijn.

De zorgkantoren spannen zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op de Zorgatlas. De zorgverleners die gecontracteerd zijn moeten er zelf voor zorgen dat de informatie in de Zorgatlas gevuld wordt en juist is. Staan er ondanks deze inspanningen onjuistheden in de gegevens, is de informatie niet actueel of nog niet beschikbaar zijn, dan aanvaarden de zorgkantoren en de leverancier van de Zorgatlas geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. De zorgkantoren aanvaarden ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen met een hyperlink of via andere verwijzingen.

De zorgkantoren en de leverancier streven naar een goede toegankelijkheid van de Zorgatlas. Als er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, dan aanvaarden zij voor de eventuele gevolgen hiervan ook geen aansprakelijkheid